Cool Kids - Angstbehandling der virker!

Angstbehandling i grupper til børn, unge og deres familier.

Cool Kids og Chilled er angstbehandling i grupper til børn og unge. Behandlingen er opfundet i Australien og er blevet afprøvet og forsket i af Angstklinikken på Aarhus Universitet. Jeg var selv en del af teamet på angstklinikken i 2012 og var med til både at lave angstbehandlingen og forske i hvordan, man bedst muligt hjælper børn og unge med angst.

Om behandlingsforløbet

Grupperne er familiebaserede, hvilket vil sige, at både forældrene og deres barn/teenager deltager i behandlingen. Under forløbet arbejder vi både med angsten hos barnet/den unge og med den måde, forældrene bedst støtter deres barn. Mange familier oplever, at denne kombination er rigtig brugbar, og måske er det en af grundene til, at Cool Kids og Chilled ifølge forskningen er en af de mest virksomme behandlingsmetoder.

Cool Kids og Chilled bygger på kognitiv adfærdsterapi og består af 10 behandlingssessioner, der hver er 2 timer lange. Igennem forløbet arbejder vi med angsten fra flere forskellige vinkler, og både forældre og børn får redskaber, de kan bruge til at takle angsten med. Igennem et forløb lærer familierne:

  • At forstå angsten
  • At lære at tænke mere realistisk
  • At se angsten i øjnene og udfordre den
  • At lære at håndtere hverdagen på trods af angsten
  • At træne sociale færdigheder og problemløsning

Hvert forløb starter med en grundig forsamtale, hvor jeg sætter mig ind i både angsten og familiens samspil. Herefter vurderer jeg sammen med familierne, hvad det helt rigtige behandlingsforløb er for dem.

Jeg starter løbende nye grupper op for både børn og unge i aldersgrupperne 7-9 år, 10-12 år og 13- 17 år. Kunne det være noget for dig, så kontakt mig på emil@psykologrask.dk eller 61707219 for at høre nærmere.

Er et gruppeforløb ikke lige noget for Jer? Så laver jeg også Cool Kids og Chilled i individuelle forløb.

Praktiske detaljer om et Cool Kids og Chilled forløb

Et gruppeforløb består af 10 sessioner på 2 timer, der hver koster 600,-. Herudover er der en forsamtale til 1460,- og indkøb af manualer til 225,- eller 300,-. Der er 4 familier i en gruppe.

Gruppebehandling til børn, unge og deres familier

Hvad har tidligere gruppedeltagere sagt?

“Hvis I har et barn med angst, så tøv ikke, Cool Kids programmet ER fantastisk for såvel barnet som forældre.
Redskaberne man får til at styre angsten har i vores tilfælde hjulpet os over de bjerge, vi ikke selv kunne bestige. Redskaber som trappestiger og belønning lyder simple, men det var ikke noget, vi selv kunne have kommet i tanke om, og det har givet os et fantastisk udfald og samarbejde, både indbyrdes som forældre, men også med vores barn, så vi sammen har kunnet finde løsninger, der har givet vores barn troen på sig selv og troen på, at han kan styre angsten, i stedet for angsten styrer ham.”

Forældre til dreng på 11 år.

“For os har det været rigtig dejligt at være i gruppeforløb – både for barnet at møde andre børn i samme situation – men ikke mindst for os forældre. Det har været skønt og lærerigt at møde de andre familier og høre om deres udfordringer, nedture og sejre.
Sidst men ikke mindst har det været en fornøjelse at møde op, hvor vi hver gang bliver modtaget af et veloplagt team, som vores barn hurtigt viste tillid og fortrolighed til. Det har været godt for vores barn at lære at tale om sine bekymringer – og det har også gjort, at han har haft lyst til at fortælle andre om hans angstproblematik, hvilket vi tror er sundt at kunne gøre.”

Forældre til dreng på 11 år.

“Her i 2016 deltog vi som familie i et  angstbehandlingsforløb hos Emil Rask sammen med 3 andre familier, da vores datter lider af angst. Det har været et rigtig godt forløb, som har været med til at give os modet og troen på at livet godt kan blive dejligt og sjovt, selvom angst nu er en aktiv medspiller i vores liv.  Forløbet har givet os en god indsigt i angstens facetter og det har givet os redskaber til at kunne håndtere angst mere konstruktivt og allervigtigst mere venligt. Det har lettet vores hverdag, at vi nu har helt konkrete redskaber vi kan gribe til, når angsten melder sig.
Det har været meget givende menneskeligt at være sammen med andre familier på denne måde, hvor vi har delt vores historier, erfaringer, sorger og glæder. Den forståelse og anerkendelse vi har mødt her, har gjort en kæmpe forskel i vores syn på os selv som forældre, på vores datters vanskeligheder og på angstens indflydelse i vores liv. I fællesskabet her fandt vi trøst, opmuntring, sort humor, genkendelse og mod.
Det har til tider også været et hårdt og krævende forløb, hvor der er blevet arbejdet med svære emner, opgaver, hjemmearbejde og selverkendelse. Men Emil er en dygtig psykolog, som formår at støtte og udfordre de enkelte i et trygt miljø, hvor forståelse, omsorg og genkendelse er i højsædet, så det har altid været trygt at komme til sessionerne. Det kan godt være vi har været trætte, når vi er gået hjem fra sessionen, men vi har altid gået derfra med en indre lethed og troen på at vi var landet et godt, trygt og professionelt sted. Emil har en god, varm og respektfuld kontakt til de unge mennesker og som vores datter sagde allerede efter forsamtalen ”Jeg kan altså så godt lide den måde han taler til mig på”. Det betyder alverden at kontakten er der, uden den bliver det svært at komme ud over stepperne.
Så vi kan kun på det varmeste anbefale Emil.”

Forældre til 17 årig pige.

Fire trin til hjælp

For mange er det helt nyt at skulle opsøge en psykolog, og det kan virke både lidt grænseoverskridende og underligt at skulle tage kontakt. For at gøre det så let og trygt som muligt at komme igang, er her en lille guide til, hvordan du kan gøre:

Trin 1: Kontakt
Ring til mig på 61707219 eller send en mail på emil@psykologrask.dk. Du kan også udfylde kontaktformularen på siden “kontakt og pris”, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Trin 2: Gratis afklarende samtale Hvis du har behov for det, så tilbyder jeg, at vi kan tage en kort indledende snak over telefonen. Her taler vi om, hvad du gerne vil have min hjælp til, og om jeg er den rette behandler til dig. Hvis jeg er det, så aftaler vi at opstarte et forløb, og ellers henviser jeg dig gerne videre til en anden psykolog, der bedre kan hjælpe dig.

Trin 3: Forsamtale Første samtale er typisk en dobbeltsession. Her får du mulighed for at finde ud af, hvilken hjælp jeg kan tilbyde dig og få en fornemmelse af hvordan det er at være i behandling hos mig. Jeg bruger forsamtalen til at lære dig at kende og finde ud af, hvad du gerne vil have min hjælp til.
Trin 4: Behandling Efter forsamtalen har vi begge en bedre fornemmelse af, hvilket behandlingsforløb du har brug for, og hvilke målsætninger vi skal arbejde mod. Der er stor forskel på, hvor langt et forløb er, men et gennemsnitligt forløb er typisk på 8-12 samtaler med samtaler enten hver uge eller hver anden uge.