Fokus på en angsttype - Socialfobi

Socialfobi er kendetegnet ved ubehag i sociale situationer. Den overordnede bange tanke handler ofte om, at komme til at gøre noget pinligt, være utilstrækkelig, blive grint af eller lignende. Angsten for at blive udsat for dette er for personer med socialfobi så stor, at sociale situationer enten undgås eller udholdes med stort ubehag.

Angsten for at blive til grin eller ikke at slå til er et almindeligt vilkår for alle mennesker – og for teenagere i særdeleshed. Det er en helt normal del af ungdomslivet at være bekymret og endda angst for sociale situationer. Af nogle af de førende forskere inden for området kaldes socialfobi derfor også for “en normal frygt gået over gevind” (Silverman & Field, 2010).

Men for nogen udvikler angsten sig ud over det almindelige og bliver til en lidelse, der står i vejen for at den unge kan have det godt og udvikle sig normalt både fagligt og socialt. Ofte ser vi, at det hænger sammen med at den unge får skabt ‘en selvforstærkende cirkel’, hvor han eller hun forsøger at håndtere sin angst ved at lave en række sikkerhedsstrategier. Det kan f.eks. være unge, der forbereder sig så grundigt på alt, hvad der kan gå galt, at de ikke opdager de ting, der går godt. Eller det kan være unge, der for at undgå at blive til grin er så opmærksomme på sig selv, at de glemmer at lægge mærke til, hvad der faktisk foregår omkring dem. I begge tilfælde kan deres forsøg på at håndtere angsten desværre være med til at give dem dårlige oplevelser med sociale situationer – og i sidste ende være med til at forstærke angsten.

Heldigvis har mange med socialfobi stor glæde af terapi. Især kognitiv adfærdsterapi har forskere fundet ud af er effektiv. Ved Chilled arbejder man med at lære at tænke mere realistisk omkring sine bekymringer og derefter gå ud og prøve de nye mere realistiske tanker af. Man arbejder også med at lære at “være i angsten” og ikke lade den bestemme over en hele tiden.

Fire trin til hjælp

For mange er det helt nyt at skulle opsøge en psykolog, og det kan virke både lidt grænseoverskridende og underligt at skulle tage kontakt. For at gøre det så let og trygt som muligt at komme igang, er her en lille guide til, hvordan du kan gøre:

Trin 1: Kontakt
Ring til mig på 61707219 eller send en mail på emil@psykologrask.dk. Du kan også skrive dit navn og kontaktoplysninger i kontaktformularen på siden “kontakt og pris”, så kontakter jeg jer hurtigst muligt.

Trin 2: Gratis afklarende samtale
Over telefonen finder vi ud af, hvad I gerne vil have min hjælp til, og om jeg er den rette behandler til jer. Her finder vi også ud af om behandlingsforløbet skal være til jer forældre, eller om jeg skal have samtaler med jeres barn også.

Trin 3: Forsamtale
Første samtale er typisk en dobbeltsession. Her får I mulighed for at finde ud af, om I synes, jeg er den rette til at hjælpe jer. Jeg bruger forsamtalen til at lære jer at kende og finde ud af, hvad I gerne vil have min hjælp til.

Trin 4: Behandling
Efter forsamtalen har vi en bedre fornemmelse af, hvilket behandlingsforløb, I har brug for, og hvilke målsætninger vi skal arbejde mod. Typisk er forældreforløb relativt korte med 3-5 samtaler, hvor forløb med børnene gennemsnitligt er omkring på 8-12 samtaler med samtaler enten hver uge eller hver anden uge.