Temadag i ISTDP: Etablering af et effektivt behandlingsfokus

Hvordan sikrer du et effektivt og relevant fokus fra start?

Mange klienter opsøger psykolog med en upræcis forståelse af sine egne problemer og har brug for vores hjælp til at skabe fokus. Andre opsøger terapi med et eksternt fokus eller fordi andre mennesker har opfordret dem til at søge terapi. Hvis der er et uklart fokus fra starten, risikerer terapien at blive flad eller intellektuel, og terapeuten oplever ofte at komme på overarbejde.

Som terapeuter er det vores opgave at skabe rammen for et effektivt fokus, der støtter klienten i at holde fast i et intrapsykisk fokus. På den måde sikrer vi både, at forløbet drejer sig om et emne, der er egnet til terapi og at klienten bliver hjulpet til at tage sin del af ansvaret for at ændre på sin situation.

På temadagen vil vi sætte fokus på opstartssamtaler og de typiske barrierer vi ser, der kan blokkere et effektivt fokus. Vi vil gennemgå hvordan du som terapeut:

  • Opdager og intervenerer på barrierer mod indre fokus
  • Sikrer en god og solid bevidst alliance
  • Vurderer mobilisering af den ubevidste alliance
  • Vurderer og tilpasser angstniveauet så klienten er mobiliseret, men ikke ryger over tærskel.
  • Er opmærksom på dine egne indre signaler – f.eks. utålmodighed eller lyst til at tage over – så du undgår at komme foran din klient.

Temadagen vil veksle mellem oplæg, at se video og lave øvelser, der fordyber og personliggør teorien bag.

Videooptagelser fra vores eget kliniske arbejde vil dagen igennem blive brugt til at understrege de teoretiske pointer og til at sikre, at undervisningen er nærværende og levende.

Denne temadag retter sig mod dig, som har deltaget på ”Introduktionskursus i ISTDP” hos Emil og Henrik, eller har en viden om den grundlæggende teori i ISTDP fra f.eks. pre-core, ISTDP-supervision eller andre introducerende kurser i ISTDP.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at du har aktive terapiforløb, og temadagen retter sig mod psykologistuderende såvel som uddannede psykologer med interesse i at fordybe sig yderligere i ISTDP.

Undervisere:

Emil Rask og Henrik Holm, autoriserede psykologer. Du kan læse mere om os på vores hjemmesider www.henrikholmhansen.dk og www.psykologrask.dk/om-EmilRask

Dato: 15/9 2022 kl 9-16

Pris: Psykologer i arbejde: 1200,- Psykologistuderende eller arbejdsløse psykologer: 500,-

Forplejning: Deltagere medbringer selv frokost. Vi sørger for kaffe, te og en eftermiddagssnack.

Adresse: Vesterport 8k, Huset Blachs Gaard, 8000 Aarhus C.

Tilmelding foregår ved at skrive en mail til info@henrikholmhansen.dk

Tidligere deltagere har udtalt:

“I er rolige, afslappet, humoristiske, sårbare, indrømmer fejl, alvorlige, seriøse. Det gør det troværdigt og rart” Peter

”God blanding af video, viden og øvelser” Emma

”Meget tilfreds og fyldt op med intense indblik i klienters liv og egne følelser” Helene

Fire trin til hjælp

For mange er det helt nyt at skulle opsøge en psykolog, og det kan virke både lidt grænseoverskridende og underligt at skulle tage kontakt. For at gøre det så let og trygt som muligt at komme igang, er her en lille guide til, hvordan du kan gøre:

Trin 1: Kontakt
Ring til mig på 61707219 eller send en mail på emil@psykologrask.dk. Du kan også skrive dit navn og kontaktoplysninger i kontaktformularen på siden “kontakt og pris”, så kontakter jeg jer hurtigst muligt.

Trin 2: Gratis afklarende samtale
Over telefonen finder vi ud af, hvad I gerne vil have min hjælp til, og om jeg er den rette behandler til jer. Her finder vi også ud af om behandlingsforløbet skal være til jer forældre, eller om jeg skal have samtaler med jeres barn også.

Trin 3: Forsamtale
Første samtale er typisk en dobbeltsession. Her får I mulighed for at finde ud af, om I synes, jeg er den rette til at hjælpe jer. Jeg bruger forsamtalen til at lære jer at kende og finde ud af, hvad I gerne vil have min hjælp til.

Trin 4: Behandling
Efter forsamtalen har vi en bedre fornemmelse af, hvilket behandlingsforløb, I har brug for, og hvilke målsætninger vi skal arbejde mod. Typisk er forældreforløb relativt korte med 3-5 samtaler, hvor forløb med børnene gennemsnitligt er omkring på 8-12 samtaler med samtaler enten hver uge eller hver anden uge.