Efteruddannelse af plejefamilie

Emil Rask er erfaren underviser af plejefamilier i hele landet. På kurserne oplever deltagerne levende undervisning, der giver en hverdagsnær forståelse for problemer og konkrete redskaber til at komme videre.

Angst hos børn og unge – Hvornår bliver angst en lidelse?

Angst er en af de mest almindelige psykiske problemstillinger hos børn og unge, og det anslås, at 8-9 % har en behandlingskrævende angstlidelse. Derudover så er angst endnu mere almindeligt hos udsatte børn og unge. Det er derfor ikke så underligt, at en plejefamilie ofte møder angst hos deres plejebørn.

På kurset vil plejeforældrene lære at forstå hvordan, angstlidelser ser ud og hvordan, de kan vedligeholde sig selv. Der vil være et særligt fokus på at forstå det normale ved angst og lære at skelne mellem behandlingskrævende angstlidelser og den normale angst. De vil også lære konkrete redskaber, de kan bruge til at støtte deres plejebørn i dagligdagen; redskaber, der virker, lige meget om angsten er normal eller behandlingskrævende.

Læs længere nede hvad familieplejekonsulent Bente Sloth mente efter deres kursus, hvor en plejefamilie udtalte: ”Det var det bedste kursus, vi har deltaget i i de 20 år, vi har været plejefamilie.”

Nyt kursus! Lær at følge dine værdier i modvind

Nyt kursus: Lær at følge dine værdier i modvind Arbejdet som plejefamilie er anderledes end andet pædagogisk arbejde, fordi arbejdet involverer hele familien og fordi, man som plejeforældre er på 24 timer i døgnet. Det kan være særdeles givende – men også enormt krævende. I sådan et arbejde er det vigtigt at lære at være standhaftig i modgangstider og på ”off- days”. På dette kursus vil man som plejefamilie lære teori og redskaber fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy) med henblik på at arbejde med dem selv, så de kan følge deres målsætninger og værdier for arbejdet med barnet – også når det hele brænder på.

Pris

Prisen på alle mine kurser forhandles individuelt afhængigt af deltagerantal, hvor det skal holdes og hvor mange kurser, I ønsker at bestille. Kontakt mig gerne til en uforpligtende snak – så finder vi en løsning, der passer til Jeres behov.

Venligst
Psykolog Emil Rask

Bente Sloth, Familieplejekonsulent Rebild Kommune:

“Vi siger fra Familieplejen i Rebild Kommune mange tak for et meget givende og lærerigt kursus om angst hos børn og unge.

Kurset gav os en rigtig grundig indsigt i, hvad angst er, samt hvornår angst bliver en lidelse. Vi fik i den henseende gode arbejdsredskaber til anvendelse i praksis.

Hele kurset gav samtidig en forståelse af kompleksiteten i, når noget bliver udfordrende for mennesker i hverdagen. Hvor vigtigt det er at være nysgerrig og turde stille opklarende spørgsmål, som de voksne i barnets og den unges netværk. Der er ikke altid endegyldige svar på barnets og den unges tilstande, men vi kan kigge fremad og skabe overskuelighed og mål for barnet og den unge i et samarbejde. Kurset gav en tro på, at børn og unge med angst kan overvinde denne med den rette hjælp, indsigt og tilrettelæggelse.”

Kursister sagde efter kurset:

”Det var det bedste kursus, vi har deltaget i i de 20 år, vi har været plejefamilie.”

”Det var så relevant for os med det plejebarn, vi har.”

”Jeg troede, at mit plejebarn har angst, men det ved jeg nu, at hun ikke har.”

”Vi skal hjem og prøve trappestigen i forhold til at barnet skal sove i eget værelse.”

”Tilgangen generelt kan også anvendes i forhold til andre problematikker i vores arbejde med plejebarnet.”

Fire trin til hjælp

For mange er det helt nyt at skulle opsøge en psykolog, og det kan virke både lidt grænseoverskridende og underligt at skulle tage kontakt. For at gøre det så let og trygt som muligt at komme igang, er her en lille guide til, hvordan du kan gøre:

Trin 1: Kontakt
Ring til mig på 61707219 eller send en mail på emil@psykologrask.dk. Du kan også skrive dit navn og kontaktoplysninger i kontaktformularen på siden “kontakt og pris”, så kontakter jeg jer hurtigst muligt.

Trin 2: Gratis afklarende samtale
Over telefonen finder vi ud af, hvad I gerne vil have min hjælp til, og om jeg er den rette behandler til jer. Her finder vi også ud af om behandlingsforløbet skal være til jer forældre, eller om jeg skal have samtaler med jeres barn også.

Trin 3: Forsamtale
Første samtale er typisk en dobbeltsession. Her får I mulighed for at finde ud af, om I synes, jeg er den rette til at hjælpe jer. Jeg bruger forsamtalen til at lære jer at kende og finde ud af, hvad I gerne vil have min hjælp til.

Trin 4: Behandling
Efter forsamtalen har vi en bedre fornemmelse af, hvilket behandlingsforløb, I har brug for, og hvilke målsætninger vi skal arbejde mod. Typisk er forældreforløb relativt korte med 3-5 samtaler, hvor forløb med børnene gennemsnitligt er omkring på 8-12 samtaler med samtaler enten hver uge eller hver anden uge.